ÁSZF

www.yantrakristaly.hu
Általános Szerződési Feltételek

 
Az alábbi dokumentum a Navaratna.net Kft. által üzemeltetett www.yantrakristaly.hu webáruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Rendelés véglegesítése előtt kérjük, feltétlenül olvassa el, mivel megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Navaratna.net Kft. között, mint egyezség létrejött. A Navaratna.net Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és a vásárló felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. A webáruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Navaratna.net Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat a megjelölt fizetési módon kiegyenlíti. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai
Neve: Navaratna.net Kft.
Címe: 1141 Budapest Kőszeg u. 2/B.
Adóigazgatási azonosítószám: 14868702-2-42
Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-923747/4

1.2 A Vásárló
Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut rendel, vásárol.

1.3 A Szállító
Navaratna.net Kft , vagy az általa megbízott csomagküldő szolgálat.


2. A Webshop Szerződési Feltételek közzététele
A Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

3. A Webshop Szerződési Feltételek hatálya
Navaratna.net Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.


4. A Webshop Szerződés Létrejötte és módosítása


4.1 általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Navaratna.net Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.


4.2 Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Ügyfélszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét átvételkor a Szállítónál illetve személyes átvételnél az átvételi helyen készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Navaratna.net Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási módok

1. Csomagküldő szolgálat:
A csomagok kézbesítését futárszolgálat végzi. A Vásárló a futárszolgálat munkatársának fizeti meg az áru(k) ellenértékét, és a szállítási költséget.A vevő telefonszámát az eladó megadhatja a szállítmányozó cég képvieslőjének, hogy az áru átadását hatékonyan végezhesse. Szállítási díjak az ország területén területén az alábbi árakon:

súlyhatár Nettó fuvardíj
1-5 kg 990 Ft
2. Személyes átvétel:
Személyes átvételre Budapesten van lehetőség, kizárólag előre egyeztetett időpont alapján:

Yantra Centrum
1117 Budapest, Kőszeg u 2/B
Nyitva tartás: H-P: 11:00-18:00,
Tel: +36 30 6482-843
4.6 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést Navaratna.net Kft.érvénytelennek nyilvánítja és törli.
4.7 ÁFA
Az árak bruttó árak, a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei
A Vásárlónak 365 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Navaratna.net Kft. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:
- Név
- Szállítási cím
- Elektronikus levelezési cím
- Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:
- Egyéb közlendő
- Számlázási cégnév
- Adószám a számlázáshoz

A megrendelések kiszállítása érdekében a Navaratna.net Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:

• Megrendelő neve
• A teljes Szállítási cím
• Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)
• A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
• Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Navaratna.net Kft. részére visszaszolgáltatja illetve megsemmisíti.

6.2 Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a Vásárló e-mailben vagy telefonon bármikor megváltoztathatja illetve törölheti.
7. Garanciális feltételek
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez 24. pont alapján
Az ékszerekre egy év garanciát biztosítunk
8. Szállítás
A termékek csak egy részét tartjuk készleten, így a postázási/kiszállítási határidő akár 4 munkanap is lehet. A webáruházban mindegyik terméknél fel van tüntetve a termék állapota. Természetesen, ha lehetőségünk van rá, ennek lejárta előtt kiszállítjuk a megrendelést.

Munkanapnak számítanak a Magyarországon hivatalos munkanapok, tehát a szombat, vasárnap és a munkaszüneti napok nem!
Ha a megrendelésben szereplő valamely ékszer átmenetileg nem beszerezhető, erről is egyből értesítjük a megrendelőt emailen vagy telefonon keresztül!
A küldemény feladásának napján Önt e-mailben értesítjük. A megrendelt termékeket futárszolgálat kézbesíti.
Amennyiben a kézbesítő nem találja Önt otthon, a megrendeléskor megadott telefonszámon fogja keresni.
Kérjük ügyeljen arra, hogy pontos és elérhető telefonszámot adjon meg!
Sérült csomagot csak kárfelvételi jegyzőkönyv kitöltése után vegyen át!!!